Štampa i štamparske mašine

Mašine    Sigurno je da modernu opremu u pripremi mora da prati i odgovarajuća oprema u štampi. GRAFOPAK poseduje visoko produktivne mašine za štampu vrhunskog kvaliteta do formata B-2, koje omogućuje da se u kratkom roku oštampaju veliki tiraži sa izvanrednim otiskom i odličnim paserom koji zadovoljavaju visoke standarde, višebojne štampe pri izradi reklamnih materijala, kalendara, etiketa i drugih visoko kvalitetnih proizvoda u koloru. Mašine omogućuju štampu na svim vrstama papira i kartona od 40 do 450 gr. U daljim razvojnim planovima predviđeno je ulaganje u četvorobojnu mašinu. MašineMašine