Proizvodi - Reklamni materijal

    Mada era kompjuterizacije postupno smanjuje potrebe za klasičnim obrazcima GRAFOPAK još uvek u svom proizvodnom programu nudi svojim kupcima izradu blokova računa, otpremnica, blagajničkih izveštaja, trebovanja, priznanica, paragon blokova štampanih u jednoj ili više boja, na običnim ili samokopirnim papirima. Razume se da su tu i listovni obrazci štampani na papiru ili kartonu, kao i posebne narudžbine po želji i potrebama kupaca uz mogućnost numeracije.