Proizvodi - Knjige i brošure

    GRAFOPAK je opremljen za štampanje knjiga i brošura svih formata bez obzira na obim, uz mogućnost poveza lajmovanjem, šiveno žicom ili koncem, u mekom ili tvrdom povezu, sa koricama od platna ili kartona, sa luksuznim omotom, lakirano ili plastificirano, sa štampom korica u više boja ili zlatotiskom (ako su korice od platna, skaja ili kože). Obezbeđujemo, na zahtev kupca, kompletno tehničko uređenje i korekturu.