Proizvodi - Novine i časopisi

    Sve veća potreba za informisanjem uslovila je interes kupaca za izdavanjem raznih vrsta novina i časopisa. GRAFOPAK je u mogućnosti da prihvati sve narudžbe bez obzira na tiraž (od 100 pa do 10.000 i više), u jednoj ili više boja, sa fotografijama u koloru, na našem ili nekom od svetskih jezika. Vršimo tehničko uređenje i korekturu, a po potrebi i snimanje na terenu. Format i papir po želji kupca.