Proizvodi - Štampana ambalaža

    GRAFOPAK je prateći savremene trendove u ambalažiranju izvršio prilagođavanje sopstvenog tehnološkog procesa za štampanje i izradu svih vrsta ambalaže na kartonima i tripleksu od 150 do 450 g. Štampanje ambalaže se vrši u jednoj i više boja ili u koloru, a prema zahtevu kupaca vršimo lakiranje ili plastificiranje. Izrađujemo i kaširani mikroval.

Kutije su složive, svih veličina i oblika prilagođene proizvodima koji se u njih pakuju.
    Posebno smo opremljeni za izradu registratora svih vrsta i dimenzija kaširano sa omotom u boji i dizajnom po želji kupca.